Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
1'den 100'e Kadar Asal Sayılar

1'den 100'e Kadar Asal Sayılar

1'den 100'e Kadar Asal Sayılar, 100'e kadar olan sayıların 4'te 1'i kadardır. Yani 25 tanedir. Bunlar ise 2-3-5-7-11-13-17-19-23-29-31-37-41-43-47-53-59-61-67-71-73-79-83-89 ve 97'dir. Bu asal sayılar inceleyecek olursak 2 gruba ayırmamız daha kolay olacaktır. Birinci grubumuz tek basamaklı olan ve aynı zamanda da hepsi birer rakam olan sayılardır. Bunlar 2, 3, 5 ve 7 rakamlarıdır. İkinci grup olarak iki basamaklı sayıları ele alırsak bunlarda 11 ile 97 arasındaki sayılardır. Yani 11-13-17-19-23-29-31-37-41-43-47-53-59-61-67-71-73-79-83-89 ve 97'dir. Bu sayıların durumunu ve aralarındaki ilişkileri inceleyecek olursak eğer şunları söyleyebiliriz.

Tek basamaklı asal sayılar


Tek basamaklı sayılar için 2-3-5 ve 7 birer asal sayı olmalarının yanı sıra aynı zamanda da birer rakamdır. Oysaki 2 ve daha fazla basamağı bulunan bütün sayılar (Asal sayılarda dahil olmak üzere) rakam değillerdir. Bu bakımdan bu 4 sayının özel bir durumu bulunmaktadır. Bunun yanı sıra bu tek basamaklı asal sayıları tek tek inceleyecek olursak şunları söyleyebiliriz.

2: 2 sayısının asal sayılar için özel bir yeri vardır. Çünkü 2 çift sayı olmasına rağmen asal sayı olan tek rakamdır. Bu bakımdan ilk ve tek çift asal sayı 2 olarak bilinmektedir. Zaten asal sayıların tanımında kendisinden ve 1 sayısından başka böleni olmayan pozitif sayılar için geçerli olduğu için asal sayılar arasında (2 dışında) çift sayı bulunması mümkün değildir. 2 sayısı bir istisna olarak kabul edilmektedir.

3: 3 sayısı da 2 sayısında olduğu gibi farklı bir durumu bulunmaktadır. 3 tek asal sayıların en küçüğü olarak bilinmektedir. Diğer bütün asal sayılar tek olmasının yanı sıra 3 bu asal sayıların en küçüğü olması sebebiyle özel bir yeri vardır. 3 sayısının da kendisinden ve 1'den başka böleni bulunmamaktadır.

5 ve 7: bu iki sayıda tek basamaklı asal sayılardır. Aynı zamanda rakam olması sebebiyle ayrı bir konumu vardır.

2 basamaklı asal sayılar


2 basamaklı asal sayılar 11'den başlayıp 97 kadar olan asal sayılardır ki 21 tane bulunmaktadır. Bunlar ise 11-13-17-19-23-29-31-37-41-43-47-53-59-61-67-71-73-79-83-89 ve 97'dir. Bu sayıların hepsi tek sayıdır. Bu sayılardan sonra gelen 3 ve daha fazla basamağı olan sayıları yazmak mümkün değildir. Çünkü sonsuza kadar giderler. Bunun yanı sıra bu iki basamaklı sayıların da asal sayı olup olmadığını tespit etmek oldukça kolaydır. Ancak bundan daha büyük sayıların asal sayı olup olmadığını tespit etmek giderek zorlaşabilir. Bunun için de herhangi bir sayıyı incelerken asal sayı olup olmadığını tespit edebilmek için yapmamız gereken ilk şey bu sayıların asal çarpanlarını bulmak gerekmektedir. Bunu yaparken eğer kendisi ile 1 dışında herhangi bir asal çarpan bulursak eğer bu sayıyı asal sayı olarak kabul edemeyiz.

Asal sayıların kendi aralarında özel durumları bulunmaktadır. Bunlardan birkaçını belirtelim


Aralarında asal sayılar

X ve y birer tamsayı olarak düşünülürse eğer x ve y'nin 1 dışında başka herhangi bir ortak böleni bulunmuyor ise (Yani x ve y'nin en büyük ortak böleni yalnızca 1 ise) x ve y sayıları için aralarında asaldır diyebiliriz.

Mesela 8-13 sayıları için aralarında asaldır diyebiliriz. Çünkü bu sayıların 1'den başka herhangi bir ortak bölenleri bulunmamaktadır. Oysaki 8 sayısı asal sayı bile değildir. Ancak bu durum aralarında asal olmalarını bozacak bir durum değildir. Ancak 15-21 sayıları aralarında asal değildirler. Çünkü bu sayıların her ikisi de 3 sayısına kalansız bir şekilde bölünebilmektedir.

Aralarında asal olan sayıların ortak katlarının en küçüğü çarpımlarıdır. Çünkü başka bir çarpan bulunmamaktadır. Ardışık olan tüm sayılar ise aralarında asaldır.

İkiz asallar

Bu sayıları birer birer incelendiğinde asal sayı olmalarının yanı sıra özel durumları sebebiyle de ikiz asal sayı olabilirler. Bunun için ise incelediğimiz sayıların aralarındaki farkın 2 olması gerekir. Mesela 3-5 gibi. Bu iki sayı hem asal sayıdır ve hem de kendi aralarında ikiz asal sayılardır. Çünkü 5 sayısından 3 sayısını çıkarırsak 2 kalır. Bunun gibi örnekleri çoğaltabiliriz. Mesela 5-7 ile 11-13 birer ikiz asallardır. Ancak 13-17 sayılarını incelediğimizde her ikisinin de asal olduğunu bilmemize rağmen bu iki sayı arasındaki farkın 4 olması sebebiyle ikiz asal sayı olarak kabul edemeyiz. Bunun için aralarındaki farkın 2 olması gerekir.
Son Güncelleme : 21.01.2024 07:32:53
1'den 100'e Kadar Asal Sayılar ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
1'den 100'e Kadar Asal Sayılar Yorumları
şifre

2 Yorum Yapılmış "1'den 100'e Kadar Asal Sayılar"
çok güzel bir site işime çok yaradı hem ödevimi yapmış oldum çok teşekkürler
Özge . 14.10.2017
CEVAP YAZ
Cok guzel Sa
Cuguli . 21.02.2019 20:53:26
CEVAP YAZ
İki Basamaklı En Büyük Asal Sayı
İki Basamaklı En Büyük Asal Sayı
İki basamaklı en büyük asal sayı 97'dir. Bu sonuca asal sayıların tanımından ulaşırız. Asal sayı kendisi ve 1' hariç pozitif böleni olmayan, 1'den daha büyük sayılardır. En küçük asal 2'dir.2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37. 97 diye liste uz...
Aralarında Asal Sayılar
Aralarında Asal Sayılar
Aralarında asal sayılar, 1 sayısının dışında herhangi bir pozitif ortak böleni bulunmayan sayılara, aralarında asal sayılar denilmektedir. Birden fazla sayının birbirleri arasında aralarında asal sayı olabilmesi için, bu sayıların aynı zamanda asal s...
En Küçük Asal Sayı
En Küçük Asal Sayı
En küçük asal sayı hem kendisine hem de 1 sayısını tam bölünen sayılara asal sayı denir. Bu sebeple sadece 2 sayısı hem çift olarak hem de asal sayıların ilki olarak asal sayılarda yer alır. Bunun sebebi ise 2 sayısının hem 1 sayısına hem de 2 sayısı...
Asal Sayı Nedir
Asal Sayı Nedir
Asal Sayı Nedir; Bütün bölenlerinin kümesi ancak ve ancak iki elemanlı birden büyük doğal sayılardır. Yalnız ve kendisi ile bölünebilen büyük doğal sayılar asal sayıdır. 0'dan ve 1'den farklı doğal sayılar kümesinde bir sayının böleni yalnız ve yalnı...
Asal Sayıların Tarihçesi
Asal Sayıların Tarihçesi
Asal Sayıların Tarihçesi, Asal sayılar sadece iki pozitif tam sayı ile bölüneni olan doğal sayılardır. Asal sayılar yalnızca kendisi ile 1 sayısına bölünebilen 1'den büyük olan pozitif tam sayılar şeklinde tanımlanmaktadır. Bu açıklamaya göre en küçü...
1 Neden Asal Sayı Değildir
1 Neden Asal Sayı Değildir
1 neden asal sayı değildir, bir sayının asal sayı olması için iki adet böleni bulunması gerekir. Bu sayıların hem bir sayısına hem de kendisine bölünmesi gerekir. 1 sayısı yalnızca kendine bölündüğü için asal sayı içerisinde yer almaz. Yani burada an...
En Büyük Asal Sayı
En Büyük Asal Sayı
En Büyük Asal Sayı, Asal Sayılar, sadece kendisine ve 1 sayısına bölünebilen doğal sayılardır. Sadece iki pozitif tam sayı böleni olan doğa sayılar da denir. Örneğin; 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79,...
Asal Sayılar
Asal Sayılar
Asal sayılar, yalnızca iki pozitif tam sayıya bölünebilen ya da 1 sayısını ile kendisinden başka herhangi bir böleni bulunmayan doğal sayılar olarak bilinmektedir. Aslında her pozitif tam sayı 1'e tam bölünür. Yalnızca 1 sayısı bu durum için bir isti...
Tüm Asal Sayılar
Tüm Asal Sayılar
Tüm asal sayılar, yalnızca 2 tam sayı böleni olan natürel sayılara denmektedir. Asal olan sayılar, sadece kendilerine ve bir sayısına bölünebilen 1'den büyük olan pozitif işaretli tam sayılar biçiminde de tanımlanabilir. Öklidden beri esas sayıların ...
Bütün Asal Sayılar
Bütün Asal Sayılar
Bütün asal sayılar, asal sayılar 1 sayısına ve yalnızca kendisine bölünen sayılara asal sayılar denir. Birden büyük pozitif tam sayılar biçiminde tanımlanırken; Asal sayıların bir ve kendisinden başka tam bölenleri bulunmaz.Örneğin5 sayısının: 1 ve 5...
Asal Sayılar Konu Anlatımı
Asal Sayılar Konu Anlatımı
Asal Sayılar Konu Anlatımı, Asal sayılar olarak nitelendirilen sayıları, diğer sayılardan ayıran özellik: asal sayıların, 1 ve kendisinden başka hiçbir pozitif tam böleni olmamasıdır. Her zaman karıştırılıyor olsa da 1 sayısı asal sayı değildir. En k...
Asal Sayılar
Asal Sayılar
Asal sayılar, yalnızca iki pozitif tam sayıya bölünebilen ya da 1 sayısını ile kendisinden başka herhangi bir böleni bulunmayan doğal sayılar olarak bilinmektedir. Aslında her pozitif tam sayı 1'e tam bölünür. Yalnızca 1 sayısı bu durum için bir isti...

 

İki Basamaklı En Büyük Asal Sayı
Aralarında Asal Sayılar
En Küçük Asal Sayı
1'den 100'e Kadar Asal Sayılar
Asal Sayı Nedir
Asal Sayıların Tarihçesi
1 Neden Asal Sayı Değildir
En Büyük Asal Sayı
Asal Sayılar
Tüm Asal Sayılar
Bütün Asal Sayılar
Asal Sayılar Konu Anlatımı
Asal Sayılar
Popüler İçerik
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
İki Basamaklı En Büyük Asal Sayı
Aralarında Asal Sayılar
En Küçük Asal Sayı
1'den 100'e Kadar Asal Sayılar
Asal Sayı Nedir
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024